Det kan ske, at en kunde og en DLF-låsesmed går fejl af hinanden, eller at der opstår andre grunde til utilfredshed med udførelse eller prisberegning af et låse- og sikringsarbejde. Når De har valgt et A-medlem i Dansk Låsesmede Forening, er De uden omkostninger sikret adgang til i givet fald at få Deres klage vurderet af en uvildig instans, nemlig DANSK LÅSESMEDE FORENINGs KLAGENÆVN.

Det er dyrt at føre sager ved domstolene, og det er næsten altid nødvendigt med syn og skøn, der får omkostningerne til at løbe endnu mere i vejret. Sagsbehandlingen ved DLFs Klagenævn er gratis. Og klagegebyret tilbagebetales, dersom klageren får medhold.

Alle låsesmedevirksomheder, der er A-medlemmer i DLF,
er Tilsluttet "DLFs GARANTIORDNING"

SE EFTER GARANTIMÆRKET Hvordan klager De?

Har De forgæves reklameret til indehaveren af låsesmedevirksomheden over dennes udførelse af et låse- og sikringsarbejde, henvender De Dem til klagenævnets sekretariat. I første omgang sender sekretariatet den skriftlige klage til låsesmedevirksomheden.

De fleste anker ordnes i denne fase, men hvis parterne ikke kan blive enige, forelægges klagen for Dansk Låsesmede Forenings Klagenævn, dersom klageren ønsker det.
Klagegebyr

Gebyret for behandling af en klage ved Klagenævnet er 500,- kr. Falder sagen ud til klagerens fordel, tilbagebetales det erlagte depositum.

Fakturabeløb

Det er en betingelse for sagens behandling, at det samlede vederlag for låse- eller/og sikringsarbejdet ikke overstiger kr. 100.000 excl. moms.. Der kan dog maksimalt anvendes kr. 25.000,- på en enkelt hændelse. Erkendt skyldige og forfaldne fakturabeløb skal være betalt til låsesmedevirksomheden, forinden klagen afgøres af Klagenævnet. Et evt. omtvistet beløb skal indbetales på spærret konto i pengeinstitut, indtil nævnet har afgjort sagen.

Vent ikke for længe med at klage

Jo længere tid der går, jo vanskeligere er det at konstatere årsager til fejl eller mangler, eller at opklare prisspørgsmål. Kontakt derfor låsesmede- virksomheden så snart De mener, at noget er galt. Angår klagen kvaliteten af arbejdets udførelse eller kvaliteten af materialerne, skal den indbringes senest et år efter arbejdets udførelse. Angår klagen prisen på arbejdet, skal den indbringes senest tre måneder efter klagens afvisning hos DLF-medlemmet.

Giv Dem selv den tryghed at få Deres låse- og sikringsarbejde udført af en låsesmedevirksomhed, der er A-medlem af Dansk Låsesmede Forening.